Nõlvaku lasteaed

Autor:Marit Vendel

Valminud:2012

Projekti liik:Ühiskondlikud hooned

Nõlvaku lasteaed asub Saue vallas, Laagri alevikus, Kaselaane tn 1/Vanasilla tn 31. Hoone projekteeriti passiivmajana, mis seab omad tingimused hoone kujule, paiknemisele, avadele ja välispiiretele. Eesmärgiks oli kasutada ära võimalikult palju päikese energiat, saavutada võimalikult madal välispiirete soojusjuhtivus ja kõrge õhutihedus.

Hoones asuvad 6 (igas rühmas kuni 24 last) rühmaruumi koos neile vajalike ruumidega, bassein, muusika- ja võimlemissaal, loovustuba, köögikompleks ning muud ruumid vastavalt ruumiprogrammile ja tervisekaitsenõuetele. Lasteaia ruumiprogrammi ja ruumide paigutamisel on lähtutud passiivmaja põhimõtteid arvestades.
Kaasa töötas: Aleksei Petrov

Tehnilised andmed:
Krundi pind: 4409 m²
Ehitusalune pind: 986 m²
Suletud brutopind: 1782,0 m²
Projekteerimis aasta 2010
Ehitusaasta 2011/2012