Palamuse vallamaja

Autor:Urmas Luure, Tõnu Rebane, Marit Vendel

Valminud:2007

Palamuse vallamaja on Eesti kõige esimene ühiskondlik passiivmaja. Hoone on oma arhitektuurilt maalähedane ja väliskujult kolmveerand ring. Antud madalamahuline hoone püüab oma sujuvate joonte ja murukatustega sulada ühte maastikuga. Sellele sekundeerivad hoone keskmest kahekordseks kasvav maht ja graafiliselt hästi läbitöötatud välisvooder. Hoone keskmiseks osaks on avar poolringi kujuline volikoguruum. Hoone välisringi moodustavad ametnike kabinetid, mida ühendab hoone keskse osaga vallamaja läbiv koridor. Edela fassaadile jääb volikoguruumiga liituv talveaia klaasist maht, mis jätkub avara terrassiga.

Tehnilised näitajad:
Krundi pind: 20038 m²
Ehitusalune pind: 961 m²
Brutopind: 855 m²
Korruselisus: 2
Saavutatud koht: I koht