fbpx

MEIST

Meil on põhimõtted

Sirkel & Mall meeskond tegutseb ühtsete põhimõtete alusel. Kui meie väärtused ühtivad, on meeskond tugev ja saab töötada efektiivselt ning pühendunult  firma eesmärkide kohaselt. Põhimõtete järgmisest tuleneb ettevõtte kultuur, mis kujundab meie positsiooni uute meeskonnaliikmete lisandumisel ja koostööpartnerite leidmisel.

– 1

Teadmuspõhine meeskonnaliige.

Oleme oma meeskonna jaganud kaheks. Osad panustavad kogemuste ja teadmistega, teised teevad kindlaid ülesandeid etteantud ajaks. Mida suuremad on kogemused ja teadmised, seda suurem on ka vabadus valida endale sobivad töömeetodid.

Muidugi kaasneb vabadusega ka suurem vastutus. Kõikidel on võimalus ettevõttes omandada kogemusi ja teadmisi ning seeläbi liikuda suurema vabaduse ja vastutuse poole.

– 2

Osakondade asemel meeskonnad.

Loobusime osakonnapõhisest struktuurist 3 aastat tagasi ja kasutame selle asemel tiimipõhist lähenemist. Iga projekti jaoks moodustub projektijuhi eestvedamisel sobiv meeskond. Juhtkond sõlmib kliendiga lepingu ainult juhul, kui meeskond on moodustatud ja terve tiim on valmis tööd tegema nende poolt antud aja ja kuluga.

Nii tekib meeskonnal vastutus ja nad ei pea tegema juhtkonna poolt peale surutud vastumeelset projekti.

– 3

Juhtkond toetab, mitte ei anna käske.

Oleme täielikult muutnud juhtkonna rolli ettevõttes. Kui varem oli juhtkond kõige tähtsam, kes ütles mida, kuidas ja mis hinnaga teha, siis täna on juhtkond toetav üksus, kes teeb kõik, et projekteerijad saaksid oma tööd hästi teha.

Juhtkond hoolitseb olme eest (tööruum, IT, tarkvara, protsessid, palgad, üritused), viib läbi müügiprotsessi (otsib kliendi, sõlmib lepingud), töötab välja protsessid kõikidele kasutamiseks.

– 4

Konsultatsiooniettevõte – ühine eesmärk.

Defineerime ennast täna mitte kui projekteerimise ettevõttet, vaid kui konsultatsiooniettevõtet.

Olles konsultant, pead sa olema võimeline pakkuma lisaväärtust oma teadmistega.

 

– 5

Meeskonnatöö – kliendi kasu. Ettevõttesisene IPT.

Ettevõttes on ülesanded jagatud targalt – meeskonnatöö on oluline nii projekti kui ka ettevõtte tasandil. Meeskonna efekt avaldub siis, kui eesmärgid on seatud nii tiimile kui indiviididele ja indiviidi eesmärkide saavutamisel saavutatakse ka meeskonna eesmärk.

Oleme oma meeskonnas palgasüsteemi üles ehitanud tiimi tulemustele ning see meetod töötab.

 

– 6

80% hõivatus, 20% muudatustele ja lisatöödele.

Me ei hõiva kunagi oma tiimi projektidega 100%-liselt. Kogemusele tuginedes teame, et igas projektis on ca 20% ulatuses lisatööd ja muudatusi. Projektijuht planeerib 20% kohe meeskonnale reserviks ja nii saab meeskond teha ära muudatused ja lisatööd. Selliselt ei teki stressi mis muidu ajapuudusel tekiks. Stressi olukorras ilmnevad vead ja töövõime langeb – lõpptulemus on kehv projekt ja õnnetu klient.

Kuivõrd müüginõusoleku annab projekti tiim, siis ei teki ka olukorda, kus juhtkond surub “veel ühe projekti” oma meeskonnale tegemisse.

 

– 7

Mitte töötaja, vaid spetsialist. Ei “kaheksast viieni tööle”.

99% meie meeskonnast on kõrgelt haritud teadmuspõhised töötajad ja ei vaja karme reegleid, et olla oma töös efektiivsed. Vastupidi – kui tark inimene saab vabaduse mõelda ja valida endale sobilik töömeetod, võib ta olla kordades efektiivsem.

Ainukeseks piiranguks on tema oma meeskonna poolt seatud piirangud ja arusaamine, et vabadusega kaasneb vastutus.

 

– 8

Pakutud lahendus on optimaalne ja põhjendatud.

Meie projektid ei koosne juhuslikest valikutest – iga lahendus, materjal või valik on optimeeritud ja põhjendatud. Me valime lahendusi paljude seast ja otsustame kõige sobilikuma kasuks. Sobilikud kriteeriumid on hind, kvaliteet, sobivus, vastavus nõuetele jne.

Ainult nii saame olla kindlad, et kliendile pakutud hoone on see õige – mitte juhus.

 

– 9

Ehitushind ja ehitusmaterjali hind on alati silme ees.

Projekteerides teame materjalide ja erinevate lahenduste ehitushindasid.

Nendega arvestades suudame pakkuda optimeeritud projekti, mida on odav ja mõistlik ehitada.

 

– 10

Innovatsioon ja tähtajaks tehtud töö.

Innovatsioon ei ole ainult uued materjalid ja tarkvarad vaid ka see, kuidas oleme üles ehitanud ettevõtte juhtimiskultuuri. Kuidas me motiveerime teadmuspõhist töötajat tegema vähema ajaga rohkem ja nutikamalt.

See, kuidas inimene ennast ettevõttes tunneb, on oluline ja väljendub otseselt tema võimes panustada ettevõtte arengusse. Me ei kohtle oma inimesi töötajatena, vaid meeskonnaliikmetena ja aitame neil saavutada oma eesmärki ning selle tulemusel ka ettevõtte eesmärki.

 

– 11

Kontrollnimekirjad.

Vähendamaks vigu oma projektides, oleme lisaks enesekontrollile ja automaatsele geomeetria kontrollile rakendanud ka “checklisti” süsteemi, kus projekt läbib standardküsimustike kontrolli ja seeläbi vähendatakse veelgi võimalike vigade hulka.

Eesmärgiks on projekt, mis ei too ehitusseisakuid ja kus iga komponent on valitud läbimõeldult arvestades ka keskkonna säästmise tegureid.

 

Ehitame koos!

Kirjuta, helista või tule meie büroosse ning arutame, kuidas saame abiks olla Sinu äriidee arendamisel või ehitusprojektile optimaalse lahenduse leidmisel.

Laki tn 5, Tallinn

3 + 11 =

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS   Veebileht www.sma.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.   Mis on küpsis? Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.   Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse? Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.   Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:   Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. Mis andmeid küpsistega kogutakse? Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.   Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.   Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).   Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud? Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.   Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada? Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042   Kontaktinfo ja lisateabe saamine Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.   Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.   Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.   14.01.2022