Põhimõtted

Teadmuspõhine meeskonna liige

Oleme oma meeskonna jaganud kaheks. Osad panustavad kogemuste ja teadmistega, teised teevad kindlaid ülesandeid etteantud ajaks. Mida suuremad on kogemused ja teadmised, seda suurem on ka vabadus valida endale sobivad töömeetodid. Muidugi kaasneb vabadusega ka suurem vastutus. Kõikidel on võimalus ettevõttes omandada kogemusi ja teadmisi ning seeläbi liikuda suurema vabaduse ja vastutuse poole.

Osakondade asemel meeskonnad                     

Loobusime osakonnapõhisest struktuurist 3 aastat tagasi ja kasutame selle asemel tiimipõhist lähenemist. Iga projekti jaoks moodustub projektijuhi eestvedamisel sobiv meeskond. Juhtkond sõlmib kliendiga lepingu ainult juhul, kui meeskond on moodustatud ja terve tiim on valmis tööd tegema nende poolt antud aja ja kuluga. Nii tekib meeskonnal vastutus ja nad ei pea tegema juhtkonna poolt peale surutud vastumeelset projekti.

Juhtkond toetab, mitte ei anna käske

Oleme täielikult muutnud juhtkonna rolli ettevõttes. Kui varem oli juhtkond kõige tähtsam, kes ütles mida, kuidas ja mis hinnaga teha, siis täna on juhtkond toetav üksus, kes teeb kõik, et projekteerijad saaksid oma tööd hästi teha. Juhtkond hoolitseb olme eest (tööruum, IT, tarkvara, protsessid, palgad, üritused), viib läbi müügiprotsessi (otsib kliendi, sõlmib lepingud), töötab välja protsessid kõikidele kasutamiseks.

Konsultatsiooniettevõte – ühine eesmärk

Defineerime ennast täna mitte projekteerimise ettevõttet vaid kui konsultatsiooniettevõtet. Olles konsultant, pead sa olema võimeline pakkuma lisaväärtust oma teadmistega.

Meeskonnatöö – kliendi kasu. Ettevõtte sisene IPD

Ettevõttes on ülesanded jagatud targalt – meeskonnatöö on oluline nii projekti kui ka ettevõtte tasandil. Meeskonna efekt avaldub siis, kui eesmärgid on seatud nii tiimile kui indiviidele ja indiviidi eesmärkide saavutamisel saavutatakse ka meeskonna eesmärk. Oleme oma meeskonnas palgasüsteemi üles ehitanud tiimi tulemustele ning see meetod töötab.

80% hõivatus, 20% muudatustele ja lisatöödele

Me ei hõiva kunagi oma tiimi projektidega 100%-liselt. Kogemusele tuginedes teame, et igas projektis on ca 20% ulatuses lisatööd ja muudatusi. Projektijuht planeerib 20% kohe meeskonnale reserviks ja nii saab meeskond teha ära muudatused ja lisatööd. Selliselt ei teki stressi mis muidu ajapuudusel tekiks. Stressi olukorras ilmnevad vead ja töövõime langeb – lõpptulemus on kehv projekt ja õnnetu klient. Kuivõrd müüginõusoleku annab projekti tiim, siis ei teki ka olukorda, kus juhtkond surub “veel ühe projekt” oma meeskonnale tegemisse.

Mitte töötaja, vaid spetsialist. EI “kaheksast-viieni” tööle

99% meie meeskonnast on kõrgelt haritud teadmuspõhised töötajad ja ei vaja karme reegleid, et olla oma töös efektiivsed. Vastupidi – kui tark inimene saab vabaduse mõelda ja valida endale sobilik töömeetod, võib ta olla kordades efektiivsem. Ainukeseks piiranguks on tema oma meeskonna poolt seatud piirangud ja arusaamine, et vabadusega kaasneb vastutus.

Pakutud lahendus on optimaalne ja põhjendatud

Meie projektid ei koosne juhuslikest valikutest – iga lahendus, materjal või valik on optimeeritud ja põhjendatud. Me valime lahendusi paljude seast ja otsustame kõige sobilikuma kasuks. Sobiliku kriteeriumid on hind, kvaliteet, sobivus, nõuded jne. Ainult nii saame olla kindlad, et kliendile pakutud hoone on see õige – mitte juhus.

Ehitushind ja ehitusmaterjali hind on alati silme ees

Projekteerides teame materjalide ja erinevate lahenduste ehitushindasid. Nendega arvestades suudame pakkuda optimeeritud projekti, mida on odav ja mõistlik ehitada.

Innovatsioon ja tähtajaks tehtud töö

Innovatsioon ei ole ainult uued materjalid ja tarkvarad vaid ka see, kuidas oleme üles ehitanud ettevõtte juhtimiskultuuri. Kuidas me motiveerime teadmuspõhist töötajat tegema vähema ajaga rohkem ja nutikamalt. See, kuidas inimene ennast ettevõttes tunneb, on oluline ja väljendub otseselt tema võimes panustada ettevõtte arengusse. Me ei kohtle oma inimesi töötajatena, vaid meeskonna liikmetena ja aitame neil saavutada oma eesmärki ja selle tulemusel ka ettevõtte eesmärki.

Kontrollnimekirjad

Vähendamaks vigu oma projektides, oleme lisaks enesekontrollile ja automaatsele geomeetria kontrollile rakendanud ka “checklisti” süsteemi, kus projekt läbib standardküsimustike kontrolli ja nii vähendatakse veelgi võimalike vigade hulka. Eesmärgiks on projekt, mis ei too ehitusseisakuid ja kus iga komponent on valitud läbimõeldult.

40+ oma ala spetsialisti