Nõlvaku barnehage

Author:Marit Vendel

Completed:2012

Nõlvaku barnehage ligger i Saue kommune, Laagri tettsted, adresse Kaselaane tn 1/Vanasilla tn 31. Bygningen er prosjektert som et passivhus, som setter vilkår for bygningens form, plassering, åpninger og bygningsskall. Formålet er å utnytte så mye solenergi som mulig, og gjøre bygningsskallet så varmeledende og tett som mulig.

I bygningen er det 6 grupperom (hver gruppe med inntil 24 last) sammen med tilhørende rom, basseng, musikk- og gymsal, kreativt rom, kjøkkenkompleks og andre rom i henhold til romprogram og helsekrav. Barnehagens romfordeling og -plassering er utformet med hensyn til prinsippene for passivhus.
Med medvirkning av: Aleksei Petrov

Tekniske data:
Tomteareal: 4409 m²
Grunnflate: 986 m²
Lukket bruttoareal: 1782,0 m²
Prosjekteringsår 2010
Byggeår 2011/2012