Tartu Observatoorium

Autor:Magnar Meinart

Valminud:2009

Projekti liik:Erirajatis

Antud põhiprojekt käsitleb Tartumaal, Nõo vallas, Tõravere alevikus, Observatooriumi 1 kinnistul asetseva observatooriumi peahoone rekonstruktsiooni ja juurdeehitust. Projekt kajastab rekonstrueerimata peahoone fassaadi renoveerimist ja ca 710 m² juurdeehituse projekteerimist. Projektiga lahendatakse puuetega inimeste liikumisvajadused erinevate hooneosade tasapindade vahel. Projekti käigus esitatakse observatooriumi töötajaid teenindavate tööruumide optimaalsem ja kasutajasõbralikum lahendus. Nähakse ette amortiseerunud tehnoloogia rekonstrueerimine ning peahoone ruumiprogrammi tänapäevastamine. Hoone ruumiprogrammi ülesehitus lähtub maksimaalselt tellijapoolsest lähteülesandest ja kinnistu planeeringulisest eripärast.

Tehnilised näitajad:
Krundi pindala: 18,68 ha
Parkimiskohtade arv: 27
Hoonealune pind kokku: 1 427,3 m²
Korruselisus: 6 (millest 3 ülemist on torn)
Avatud netopindD: 227,0 m²
Suletud netopind: 2904,7 m²
millest projekteeritav osa: 755,3 m²
Avatud brutopind: 301,7
Suletud brutopind: 4158,8 m²
millest projekteeritav osa: 994,0 m²
Projekteerimise aasta: 2009

Ruumi jaotuse kirjeldus korruste kaupa:

1. korrus:

Olemasoleva hoone esimese korruse vasakpoolsesse tiiba on planeeritud valdavalt kabinetid, koos tööruume teenindavate abiruumidega. Parempoolsesse tiiba on paigutatud kabinetid, tehnoruumid ja raamatukogu. Maja tagumisse tiiba olemasoleva raamatukogu asemele on kavandatud valdavalt sotsiaalse iseloomuga ruumid -postikeskus, lugemissaal ja kohvik koos vajalike abiruumidega.

Juurde projekteeritud osasse on kavandatud valdavalt töise funktsiooniga ruumid – laborid, aatrium ja sanitaartehnilised ruumid.

2. korrus:

Olemasoleva hoone vasak ja parem tiib on kavandatud kabinettideks. Lisaks kabinettidele on tibadesse lahendatud nn „unisex“ tualett ruumid. Tagumisse tiiba jääv saal muudetakse ümber multifunktsionaalseks konverentsikeskuseks, mis samal ajal säilitab ka saali funktsiooni.

Juurde projekteeritud osasse on kavandatud mõned kabinetid, abiruumid, suurem õhuruum ja klaasgalerii, kust pääseb katuse terrassile.

3. korrus:

Olemasoleva hoone vasak ja parem tiib on kavandatud kabinettideks.

Juurde projekteeritud osasse on kavandatud külaliskeskus.