fbpx

Keila Keskus täitub sisuga

apr. 6, 2023 | Uudised

 

2022. aasta sügisel alustas Sirkel&Mall Keila Keskuse projekteerimisega. Allianss Arhitektide poolt valminud eskiisi alusel otsis keskuse arendaja Harju KEK, koostöös ehitusprojekti juhi Harju Ehitusega, projekteerijat. Valik langes 17-aastase kogemusega projekteerimisbüroole Sirkel&Mall, kellega on ka varem edukalt koostööd tehtud.

Harju KEK investeerib Keila Kogukonnakeskuse arendusprojekti 30 miljonit eurot, et sellest kujuneks linna uus maamärk ja värav. Ligi 13 000 ruutmeetrine ehk umbes kahe jalgpalliväljaku suurune hoone on planeeritud nii, et see ei oleks üks järjekordne tavaline kaubanduskeskus, vaid vastaks just Keila elanike soovidele – saada juurde vaba aja veetmise võimalusi siseruumides spordiklubi, kino või muu meelelahutuse näol.

Peaprojekteerija roll

Sirkel&Mall alustas ambitsioonika projekti jaoks meeskonna komplekteerimist. Suure ja multifunktsionaalse hoone projekteerimise puhul on väga oluline kogemus ja koostöövõime erinevate distsipliinide vahel. Kaasaegne projekt on küll läbinisti digitaalne, kuid projekti erinevate osade omavahelise kokkusobivuse ja kiiruse huvides, on eeliseks kui ollakse juba omavahelise „käekirjaga“ tuttavad. Eriosade inseneride majasisene koostöö aitab hoida kokku palju aega ja võimaldab väljatöötaud lahenduse osas koheselt teiste inseneridega konsulteerida, et välistada hilisemaid vigu ja ümberprojekteerimist.

Projektijuhtide valvsa juhtimise all kindlustakse lähteandmete kiire kättesaadavus ja projekteerimise sujuvus.

Sirkel&Mall on varem projekteerinud näiteks Peetri Keskuse, Rapla Rappeli Keskuse, Sillamäe Maxima ja Narva LIDL-i, kuid Keila Keskus on neist mahukam ja keerulisem.

 Keila Keskuse projekteerimise meeskonna suurus

Projekteerimismeeskonda, mis koosneb arhitektidest, konstruktoritest, eriosade inseneridest, ekspertidest ja projektijuhtidest, kuulub kokku üle 40 inimese. Projekti sujuvaks juhtimiseks on vajalik täpne koordineerimine ja iga meeskonnaliikme vastutus oma töölõigu eest. Meeskonna moodustavad ligi 10 Eesti arhitektuuri ja inseneribüroo spetsialistid, kes paar aastat uue keskuse valmimise nimel tihedat koostööd teevad.

Kuidas tulla toime tähtaegaega?

Tellija plaan on ehitusega alustada juba 2023. aastal, et keskus valmiks 2025. aasta I kvartalis.
Sirkel&Mall on juba mitmeid aastaid kasutanud projektide planeerimiseks „pull-planning“ süsteemi, kus projekteerimise protsess on jaotatud osadeks, selle alusel, millist ja millal on informatsiooni järgmise protsessi etapi jaoks vaja. Need etappide ja erinevate distsipliininde töölõikude päästikud lepivad kokku meeskonnaliikmed omavahel ise, võttes sellega vastutuse kokkulepitud mahus ja ajal oma töö üle anda.

Kogu meeskond teab, et kui üks protsessi osa hilineb, nihkub kogu ülejäänud protsess vastavalt edasi. Suure objekti puhul tähendab aga iga viivitus või tähtajast üleminek otsest suurt rahalist kulu, näiteks seisakust ehitusplatsil, laenuimaksete või rentnikele lubatud pinna üleandmise tähtaegade edasilükkumise tõttu. Keila Keskuse projekti planeerimiskoosolekud toimuvad üle 2 nädala, kus kõik projekti osapooled saavad kogu projekti staatusest ülevaate ja anda oma sisendi tähtaegades püsimiseks.

Tellijale ja projektijuhile on see äärmiselt kasulik abivahend, kuna võimaldab pidevalt jälgida projekti tähtaja graafikus püsimist ja leida kiirelt lahendusi info liikumise või probleeme tekitava takistuse likvideerimiseks, näiteks töö ümberkorraldusega või täiendavate ressursside kaasamisega.
Eelprojekt valmis jaanuari lõpuks ja käimas ehitusloa menetlusprotsess.

BIM-koordineerimine

3D mudelprojekteerimine on saanud juba tavapäraseks pea kõikides projektiosades, kuid projekti mudeli infosisuga täitmise osas on palju erinevaid tasemeid ja nõudeid. Nendes orienteerumiseks on meeskonnas eraldi BIM-koordinaator , kes vastutab projekti alguses kokkulepitud korralduskava täitmise jälgimise eest.
Keila Keskuse puhul pandi kohe paika, millist infot on vaja mudelis hoida, arvestades hoone kogu elukaart. See tähendab, et korrektne BIM infomudelist on kasu peale projekteerimise, ehitamise ka hoone valmimise järgselt igapäevases halduses.
Nii on võimalik kokku hoida palju aega ja raha tehes asju õigesti kohe algusest peale, et vältida sama töö ümbertegemist.
Koordinaatori ülesanne projekteerimise ajal on erinevate projektiosade osamudelite kokkupanek koondmudeliks ja vastuolude (lõikumiste, kattumiste, ristumiste) kontroll ja paranduste koordineerimine. Samuti kokkulepitud infosisu vastavuse kontroll

Millised on Keila Keskuse projekteerimise suurimad väljakutsed?

Tegu on multifunktsionaalse hoonega, kus ühe katuse all sõna otseses mõttes on nii kaubandus- ja teeninduspinnad, spordisaal, laste ala, kino kui ka majutuspinnad. Erinevatel kasutusotstarvete pärast on nõuded tehnosüsteemidele väga erinevad (näiteks sisekliima osas). Kuna keskust alles projekteeritakse, ei ole veel kindlad kõikide pindade tulevased rentnikud, kes 2 aasta pärast oma teenuseid pakkuma hakkavad. Nende soovide ja ka nõuete täitmine peab olema hiljem võimalik ilma suurema ümberehituseta. Keeruline ongi projektis dimensioneerida tüüp-lahendusi, mis ei oleks liiga võimsad ega liiga nõrgad, et võimaldada keskuse ekspluatatsiooni käigus piisavat paindlikkust ning samas jääda ehituskulude osas optimaalseks.
Suure hoone puhul on oluline hoone energiatõhususe maksimeerimine, kuna energiahindade jätkuvat kallinemisel moodustab see üha suurema kulu ka rendipindade kõrvalkuludes ja avaldab otsest mõju keskuse ärilisele konkurentsivõimele. Sellega arvestamine on projekteerijale lähteülesande osa.
Keskuse toimimiseks vajalik soojusenergia planeeritakse saada maaküttest ja keskkütte võrgust ja hoone katus kaetakse täies ulatuses ca 250 kW võimusega päikesepargiga.

Keila Keskus numbrites:

Asukoht: Harju tn 2, Keila (endine aadress Paldiski mnt 19/21, Keila)
Hoone kogupind – 13 000 m2
sh toidukauplus 2500 m2
Ala lastele – 1000 m2
Spordiklubi – 1000 m2
Spordipood – 700 m2
Kahe saaliga kino
Planeeritav valmimisaeg: 2025. aasta I kvartal

Arendaja: Harju KEK
Tellija: Harju Ehitus
Arhitektid: Allianss; Inga Raukas, Tarmo Kübard, Matthias Klitzsch
Peaprojekteerija: Sirkel&Mall; projektijuhid Cris Koppel ja Toomas Timmermann
Ehituskonstruktsioonid, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid ning veevarustus: Sirkel&Mall
BIM koordineerimine: Tulitec; Kaur Tull, Kärt Teorein
Elekter ja automaatika: AXYS
Teed ja platsid: T-Model

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS   Veebileht www.sma.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.   Mis on küpsis? Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.   Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse? Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.   Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:   Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. Mis andmeid küpsistega kogutakse? Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.   Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.   Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).   Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud? Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.   Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada? Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042   Kontaktinfo ja lisateabe saamine Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.   Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.   Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.   14.01.2022