Tamsalu Gümnaasium

Autor:Marit Vendel

Valminud:2008

Projekti liik:Ühiskondlikud hooned

Antud projekt käsitleb Tamsalu linnas Kesk tn 11 kinnistul asetseva Tamsalu koolihoone rekonstruktsiooni. Hoone jaguneb ruumide funktsioonidelt ja ehitusetapiliselt neljaks korpuseks: A- korpus on hoone vanim osa (ehitatud 1960ndatel aastatel), kus  asuvad esimesel korrusel administratiivruumid ja teisel ning kolmandal korusel algklassid, B-korpuses on võimla, C-korpuses (ehitatud 1980ndatel aastatel) on keldris sportimiseks ette nähtud ruumid ning esimesel ja teisel korrusel õppeklassid, D-korpuses (1980-ndatel ehitatud) aula ja keldrikorrusel söögisaal. Rekonstrueerimisprojektis on suuremat tähelepanu pööratud C-korpusele, kus on püütud leida parem  ruumilahendus nii õppetegevuseks kui ka keldri korrusel  sportimiseks. Uuesti on ehitatud A- ja C-korpust ühendav treppikoda galeriiks. Kogu koolihoone ulatuses on soojustatud fassaad ja rekonstrueeritud sissekäikude varikatused  ning nende trepid.

Hoonealune pind: 3 200 m2
Korruselisus: 3 + sokkel
C-korpuse suletud brutopind:  470 m2
Hoone suletud brutopind: 8 170 m2