Tartu observatorium

Author:Magnar Meinart

Completed:2009

Dette hovedprosjektet omfatter rekonstruksjon og tilbygg til hovedbygningen for observatoriet i Tartu fylke, Nõo kommune, Tõravere tettsted, eiendomsadresse Observatooriumi 1. Prosjektet omfatter renovering av fasaden for urestaurert del av hovedbygningen samt prosjektering av ca 710 m² tilbygg. Prosjektet løses med universell utforming mellom de ulike nivåene i bygningen. Prosjektet presenterer en optimal og brukervennlig løsning for lokalene som betjener observatoriets ansatte. Det forutsettes renovering av nedslitt teknisk utstyr og modernisering av romløsningen i hovedbygningen. Oppbygningen av rommene tar i maksimal grad utgangspunkt i grunnlagsvilkårene fra oppdragsgiver og spesielle planvilkår for eiendommen.

Tekniske spesifikasjoner:
Tomteareal: 18,68 ha
Antall parkeringsplasser: 27
Totalt bygningsvolum: 1 427,3 m²
Antall etasjer: 6 (hvorav 3 de tre øverste i et tårn)
Åpent nettoareal: 227,0 m²
Lukket nettoareal: 2904,7 m²
Herav prosjektert del: 755,3 m²
Åpent bruttoareal: 301,7
Lukket bruttoareal:  4158,8 m²
Herav prosjektert del: 994,0 m²
Prosjekteringsår: 2009
Beskrivelse av romfordelingen per etasje:

1. etasje:

I venstre fløy i første etasje av eksisterende bygning er det hovedsaklig planlagt kontorer, samt hjelperom som betjener arbeidsrommene. I høyre fløy er det plassert kontorer, tekniske rom og bibliotek. I stedet for eksisterende bibliotek i husets bakre fløy er det planlagt lokaler av hovedsaklig sosial karakter – postsenter, lesesal og kafé med nødvendige tilleggsrom.

I det prosjekterte tilbygget er det planlagt hovedsaklig arbeidsrelaterte rom – laboratorier, atrium og sanitærtekniske rom.

2. etasje:

I venstre og høyre fløy av eksisterende bygning er det planlagt kontorer. I tillegg til kontorene har fløyene en løsning med såkalte “unisex”-toaletter. Salen i bakre fløy endres til et multifunksjonelt konferansesenter, som samtidig også bevarer funksjonen som sal.

I det prosjekterte tilbygget er det planlagt noen kontorer, tilhørende rom, større og luftigere rom og et glassgalleri med adkomst til takterrassen.

3. etasje:

I venstre og høyre fløy av eksisterende bygning er det planlagt kontorer.

I det prosjekterte tilbygget er det planlagt besøkssenter.