Tallinna Ehituskool

Autor:Veiko Tein

Valminud:2012

Projekti liik:Ühiskondlikud hooned

 

 

Tehnilised näitajad:
Peahoone suletud netopind: 6510.1 m²
Hoone suletud brutopind: 8480 m²
Hoone kubatuur: 28370 m³
Hoone korruselisus/kõrgus: -1 + 3 / 17,9 m

Praktikamaja suletud netopind: 3295,0 m²
Hoone suletud brutopind: 3574,2 m²
Katmata osa netopind (käidav katus) 448,7 m²
Katmata osa brutopind (käidav katus) 481,0 m²
Hoone kubatuur: 23377 m³
Hoone korruselisus/kõrgus: +2 / 13,6 m

Tallinna Ehituskoolile kuuluval kinnistul Pärnu mnt.162,  Tallinn  rekonstrueeriti täies mahus  peahoone ja projekteeriti  uus  praktikamaja.

Peahoone katusekorrusel on taastatud katuse väljaehitised (ajaloolistel joonistel on olemas. Hoone üldmaht on lihtne ja iseloomulik vanadele koolihoonetele ja sama idee kandubedasi ka välisilmes.

Tume fassaadkrohv on räästasteni viidud hoone erinevatel külgedel, rõhutades sellega trepikodade asukohti ja vertikaalsust.

 

Praktikamaja mahu projekteerimisel on arvesse võetud nii detailplaneeringut, tellija soove kui ka arhitektuurset lahendust. Hoone kuju on tuletatud vastavalt sellest, et kasutada projekteeritava hoone pinda võimalikult maksimaalselt ära. Hoonel on 2  pealmaakorrust. Hoone välisilme on võimalikult lihtne ja konkreetne, võttes arvesse ka olemasoleva peahoone välimust. Väliseina ilmestab hele toon koos klaaspindadega. Välisviimistluses on kasutatud ära R/B-paneelide rütmi ning sellega tuletatud akende rütmijaotus. Kuna hoone on suur siis tänu kõrgetele akendele jõuab ka loomulikku valgust hoone keskosasse.