Tallinn byggskole

Author:Veiko Tein

Completed:2012

Taketasjen har prosjektert utbygging av tak (finnes på historiske tegninger). Bygningsvolumet er enkelt og karakteristisk for gamle skolebygninger, og den samme ideen er videreført også i utseendet.

I hovedvolumet i hovedbygningens null-etasje ligger ulike bruks- og lagerrom. I tillegg er det prosjektert gymsal og aer0bics-sal, med tilhørende vaskerom og garderober. I venstre fløy ligger klasserom for møbeltapetsering og møbelrestaurering, sammen med tilhørende lagerrom og overflatebehandlings- og limrom. I denne delen er det også garderober og vaskerom. I høyrefløy er det spisesal sammen med kjøkkenanlegg, kaféområde og kjelehus for hovedbygningen og den prosjekterte praksisbasen.

I hovedvolumet i første etasje (midtre del) ligger skolebygningens administrative rom, ledelsen, stort møterom og lærerrom. I venstre fløy er det bibliotek med tilhørende rom og fonds- og seminarrom. I venstre fløy, mot gården, er det egne rom for skolens eksterne personale (hvilerom og minikjøkken). I høyre fløy er det undervisningslokaler for elektrikere sammen med klasserom og sløydrom.

I andre etasje i hovedvolumet er det et stort auditorium og en treningssal med tilhørende garderober og vaskerom. I resterende del er det undervisningslokaler i andre og tredje etasje, arbeidsrom for lærere og lagerrom. Fra nivået i andre etasje er det også gjennom galleriet forbindelse med praksisbasen i andre etasje. Hovedbygningens tekniske rom er plassert i loftsetasjen (egne isolerte rom).

Tekniske spesifikasjoner:
Grunnflate: 2377,8 m2
Herav prosjektert:
Etasjer: -1/+3
Lukket bruttoareal: 10124,5m²
Totalt nettoareal: 8071,1 m²