Narva Politsei – ja Päästeameti hoone

Autor:Magnar Meinart

Valminud:2010

Projekti liik:Büroohooned

Projekteeritud hooned asuvad Ida-Virumaal, Narva linnas, Vahtra tn 3 kinnistul. Käsitletav kinnistu asub Rahu, Vahtra, A.A. Tiimanni ja Peaalajaama tänavaga piirnevas sisekvartalis.

Hoonete eksplikatsioon:
1. Politsei- ja Päästeameti ühishoone
2. Päästetehnika hoidla
3. Politsei autode varjualune
4. Turvalüüs

Projekteeritud hoone omab ühiskondlikku funktsiooni ja sellesse on kavandatud vastavad teenindavad ruumid koos vajalike abiruumide ning büroopindadega. Hoones on järgmised ruumigrupid – Politsei- ja Päästeameti ning KMA ja ühiskasutuses olevad ruumid.

Hoone välisarhitektuuri eesmärgiks on rõhutada hoone tähtsust ja esinduslikkust antud piirkonnas. Hoone arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel on arvestatud antud piirkonna iseloomu ja olemasoleva hoone mahu säilimist.

Hoone põhimahud on liigendatud kahetasandiliseks, millest idapoolne plokk on valdavalt 1-korruseline ja lääneplokk 3-korruseline. 4. korruse moodustavad tehnilised ruumid.

Erinevate materjalidega on kujundatud hoone eri fassaadid. See vähendab oluliselt hoone massiivsust lisades samal ajal kasutatavate materjalide näol kokkupuutepunkte ümbritsevate hoonetega.

Tehnilised näitajad:
Politsei- ja Päästeameti ühishoone
Hoonealune pind kokku: 2515,8 m²
Korruselisus: 4
Suletud netopind: 4791,8 m²
Avatud netopind: 20,4 m²
Suletud brutopind: 5504,5 m²