Narva politi- og redningsetats bygning

Author:Magnar Meinart

Completed:2010

Den prosjekterte bygningen ligger i Ida-Virumaa fylke, Narva by, eiendomsadresse Vahtra tn 3. Den aktuelle bygningen ligger i det indre kvartalet som grenser til gatene Rahu, Vahtra, A.A. Tiimanni og Peaalajaama.

De enkelte bygningene:

  1. Fellesbygg for politi- og redningsetaten
  2. Oppbevaring for redningsutstyr
  3. Carport for politibiler
  4. Sikkerhetssluse

Den prosjekterte bygningen har en offentlig servicefunksjon og det er planlagt aktuelle servicerom med nødvendige tilleggsrom og kontorlokaler. Bygningen har følgende romgrupper – Politi- og redningsetaten og statsborgerskaps- og migrasjonsetaten samt rom for felles bruk.

Bygningens ytre arkitektur har som mål å framheve bygningens betydning og presentable preg i området. Ved utarbeidelse av bygningens arkitektoniske løsning er det tatt hensyn til områdets karakter og bevaring av det eksisterende bygningsvolumet.

Bygningens hovedvolumer er inndelte i to plan, der østblokken hovedsaklig har 1 etasje og vestblokken 3 etasjer. 4. etasje består av tekniske rom.

Bygningens ulike fasader er utformet med ulike materialer. Dette gjør bygningen vesentlig mindre massiv, samtidig som de anvendte materialene skaper berøringspunkter med de omgivende bygningene.

Tekniske spesifikasjoner:
Fellesbygg for politi- og redningsetaten
Total grunnflate: 2515,8 m²
Etasjer: 4
Lukket nettoareal: 4791,8 m²
Åpent nettoareal: 20,4 m²
Lukket bruttoareal: 5504,5 m²