Idakaare 2a kortermaja (Nõmmel)

Autor:

Valminud:2019

Projekti liik:Elamud

Idakaare esilehele

Käesolev projekt käsitleb Idakaare tn 2a 2-korruselise koos katusekorrusega korterelamu ehitust. Sirkel & Mall OÜ poolt on koostatud ja Tellija poolt kinnitatud eskiisprojekt,
eelprojekt, topogeodeetiline alusplaan ja põhiprojekt.

Tehnilised andmed:

  • Krundi pindala ja sihtotstarve: 1434 m² / Elamumaa 100%
  • Ehitisealune pindala: Elamu 266,3m², Abihoone 25m²

    Fotod: OÜ EcoAdvice erakogu (https://ecoadvice.ee/arendus/idakaare/)