Maastikuarhitektuurne projekteerimine

Maastikuarhitektuurse projekteerimise aluseks on ehitusseadustik ja soovitusliku sisuga Eesti standardid EVS 865-1:2013 ja EVS 865-2:2014. Maastikuarhitekt koostab projekti väliruumi kujundamiseks ja korraldamiseks analüüsides ümbritsevat keskkonda. Maastikuarhitektuurne projekt võib olla nii eraldiseisev kui ka osa ehitusprojektist. Ehitusprojekti osana koostatakse koostöös arhitektiga. Maastikuarhitektuursete projektide koostamise aeg ja hind sõltub ala suurusest ja asukohast.

Maastikuarhitektuurseks projekteerimiseks on vajalik digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 .

Keskkond

Asendiplaanid

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

Taastuvenergia lahendused

Energiaanalüüsid