Landskapsarkitektonisk prosjektering

Til grunn for landskaparkitektonisk prosjektering er byggeloven samt anbefalingene i de estiske standardene EVS 865-1:2013 og EVS 865-2:2014. Landskapsarkitekten lager et prosjekt for utforming og ordning av utendørsrommet og analyserer for dette formålet omgivelsene. Et landskapsarkitektprosjekt kan være både enkeltstående eller en del av et byggeprosjekt. Som del av prosjekteringen av et bygg utformes det i samarbeid med arkitekten. Tiden og prisen for å lage et landskapsarkitektprosjekt avhenger av størrelsen og beliggenheten til området.

For landskapsarkitektonisk prosjektering kreves en digital geodetisk grunnlagsplan i målestokk 1:500.

Miljø

Situasjonsplaner

Detaljplaner

Landskapsarkitektur

Fornybare energiløsninger

Energianalyser

KUN DE BESTE LØSNINGENE

Over ti års erfaring med realisering av selv de mest ambisiøse kunders ideer.