Asendiplaan

Asendiplaani  koostamise aluseks on geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 ja kinnistule esitatavatest tingimustest.

Asendiplaani koostamise eesmärk on anda kinnistule terviklahendus. Terviklahendus hõlmab endas parkimise, liikumisteede, haljastuse, manööverdamisalade, heakorra omavaheliste seoste väljatöötamist.

Keskkond

Asendiplaanid

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

Taastuvenergia lahendused

Energiaanalüüsid