Situasjonsplan

Grunnlaget for utarbeidelse av en situasjonsplan er geodetisk grunnlagsplan i målestokk 1:500 samt vilkårene som stilles for eiendommen.

Formålet med en situasjonsplan er å gi eiendommen en helhetlig løsning. En helhetlig løsning omfatter utarbeidelse av sammenhengende parkering, gangveier, grøntanlegg, manøvreringsområder og orden.

Miljø

Situasjonsplaner

Detaljplaner

Landskapsarkitektur

Fornybare energiløsninger

Energianalyser

KUN DE BESTE LØSNINGENE

Over ti års erfaring med realisering av selv de mest ambisiøse kunders ideer.