Tallinna Ehituskooli rekonstrueerimine ja praktikabaasi juurdeehitus