fbpx

Vaadates tulevikku

Ehitushangete platvorm

Sirkel&Mall töötab EAS arendusosaku toel uue projektiga,  mille eesmärgiks on uue ehitushangete platvormi loomine.
Toetuse summa on 35 000 € ja omaosalus 15 000 €.
Projekt algas 31.07.2021 ja lõppeb 30.04.2022.

Arendusosaku projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Eesmärgid

Projekti eesmärk ja oodatav tulemus

Eesmärgiks on luua digitaalne lahendus ehitussektori osapoolte vahetumaks koostööks, mis aitaks efektiivistada projekti ehitusmaksumuse teadasaamist, lihtsustades projektipõhiselt ehitustööde ja materjalide hankimist.

Projekti tulemusel valmib nn minimaalne töötav toode, mille funktsionaalsus on testitud ja valideeritud koos potentsiaalsete tulevaste klientide ja kasutajatega.

TAUST

Kuidas me seda projekti teeme?

Antud arenguosaku projekti I etapis keskendume killustunud, ebatõhusate ja iganenud ehituse projektipõhiste tarneahelate probleemi lahendamisele ja leevendamisele esialgu põhiasjalikult ehituse peatöövõtja vaatest. 

Lihtsustatud ahenduse väljatöötamisel lähtume kolmest suuremast kontseptsioonist ja nendega seotud põhimõtetest: 

1) Projektipõhiste ehitustööde ja sellega seotud hankeprotsesside teabe standardiseerimine, digitaliseerimine, automatiseerimine;
2) Ehitusinfo mudelid, modelleerimine ja haldamine (BIM);
3) Platvormimajanduse tänased põhimõtted.

TAUST

Põhilised probleemid, mida projekt aitab lahendada:

1. Killustunud koostöö ehituse tarneahelas.
– Viime oma lahendusega vahetumalt kokku projekteerija (ja tema loodud projekti, ideaalis BIM kujul), ehituse peatöövõtja (tema ehituse ettevalmistuse tegevused) ja alltöövõtjad (ehitustöö teostajad) – (pool-) automatiseerime antud töövoo. Visioonina oleme aga selleks projekti ühendavaks lepinguliseks (ja tehniliseks) lüliks. Suudaksime seejärel mh ka päevast 1 projekteerida hinda, jõudes projekt-dokumentatsiooni valmimise hetkel omakorda alltöövõtjatega valideeritud hinnaindikatsioonini.

 2. Keerukus sobivate koostööpartnerite leidmisel.
– Esialgu võimaldades teha hinnapäringute jagamiseks nn päringulinke meie keskkonda või jagades neid meie keskkonnast otse nt e-mail peale. Tulevikus on aga meie lahendus planeeritud töötama platvormina, kus peatöövõtjad ja alltöövõtjad saaksid juba vahetult kokku.

 3. Sagedased töömahtude ja -ülesannete vaidlused.;
– Loodavas lahenduses oleks hangitavad töölõigud / hinnapäringu mugavalt sisestatavad ja selgelt piiritletud ning omakorda ka alltöövõtjatele mugavalt kättesaadavad. Pakkumused ise oleksid mugavalt võrreldavad. Selleks rakendame klassifikaatorite kaasabil struktureeritavaid tabeleid ja sisendina toetaksime edaspidi ka Excel importi ning BIM mudeleid ka otse.

4.  Praegune hinnapäringute teostamise protsess on aeganõudev ja vigaderohke
– Uue platvormi abil saavad peatöövõtjad projekti töid ja hinnapäringuid hallata keskses süsteemis. Alltöövõtjad saavad oakkumusi esitada samasse süsteemi  mugavalt, selgelt  ning kogu protsess ise on ülevaatlik.

Soovid projektis osaleda või rohkem teada?

Võta julgelt ühendust!

Madis Avi
madis.avi@sma.ee

Laki 5, Tallinn

NÕUSOLEK KÜPSISTE KASUTAMISEKS   Veebileht www.sma.ee (edaspidi - Veebileht) kasutab küpsiseid eeskätt veebilehe kasutajamugavuse parandamiseks.  Nõustute küpsistega jätkates veebilehe külastamist või alternatiivselt vajutades nupule „Nõustun“. Küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi.   Mis on küpsis? Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel kasutaja arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised ei saada informatsiooni kasutaja arvutist välja. Küpsiste all käsitleme kõiki eelnevalt defineeritud tekstifaile olenemata tehnoloogilisest piiritlusest.   Mis eesmärgil ja milliseid küpsiseid kasutatakse? Kogume püsi- ja seansiküpsiseid mis on vajalikud veebilehe toimimiseks, kasutajamugavuse parandamiseks ja asjakohaseks reklaamimiseks.   Kasutame järgmiste kolmandate osapoolte küpsiseid:   Meil puudub ligipääs ja kontroll kolmanda osapoolte küpsistele ning nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda kolmanda osapoole veebilehtedel. Mis andmeid küpsistega kogutakse? Küpsiste kasutamisega seoses võidakse säilitada isikuandmeid mille kasutaja on ise veebilehe vormi täites kirjutanud. Nende hulka kuuluvad nimi, e-posti aadress, telefoni number, objekti aadress ja sõnumi sisu. Lisaks võidakse säilitada seadmeinfot, asukohateavet, ip-aadressi, keelevalikut  ja muid eelnevalt loetletud andmeid.   Kasutaja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad kogutud andmete eesmärgid. Kui isikuandmed muutuvad ebavajalikeks või kasutaja taotleb nende kustutamist, kustutatakse andmed 1 kuu jooksul.   Võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud andmeid oma töötajatele, teenuse osutajatele ja eelnevalt nimetatud kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik  eelnimetatud eesmärkidel. Samuti võime avaldada küpsiste kasutamisega seoses kogutud informatsiooni kui oleme kohustatud seda tegema seadusest tulenevalt või enda õiguste või huvide kaitsmisel (nt veebilehe väärkasutuse tuvastamiseks).   Kui kaua on küpsis arvutisse talletatud? Küpsiste talletamise aeg on iga küpsise puhul erinev. Igakordne veebilehe külastamine uuendab küpsiseid, mistõttu pikeneb ka nende talletamise periood. Seansiküpsised salvestuvad ajutiselt veebilehe külastamise ajaks. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehe sulgemist. Püsiküpsistel on erinev aegumisperiood ning mõned neist jäävad kasutaja seadmesse päevadeks, kuudeks või aastateks, kuid soovi korral saab seadmest ise kustutada.   Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada? Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehe privaatsusseadeid. Seadeid küpsiste keelamiseks tuleb muuta igas seadmes eraldi. Kõikide küpsiste blokeerimine võib piirata veebilehe kasutusvõimalusi. Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist: Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042   Kontaktinfo ja lisateabe saamine Veebilehe haldaja ja isikuandmete vastutav töötleja on Erkki Tuisk, asukohaga Laki tn 5 10621 Tallinn, Eesti. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, võtke ühendust telefonil (+372) 503 3251 või e-posti aadressil erkki.tuisk@sma.ee.   Kolmandate osapoolte kontaktandmed on kättesaadavad nende veebilehtedelt.   Me võime küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta ilma ette teatamata. Lehekülje all olev kuupäev annab märku, millal on viimati põhimõtteid uuendatud. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, kui küpsiste kasutamise põhimõtteid on uuendatud veebilehel.   14.01.2022