Rappeli-senteret

Author:Veiko Tein

Completed:2011

Rappeli-senteret ligger i Rapla by. Bygningen har 2430 m2 butikkareal for Selver samt utleielokaler. Som tilleggsfunksjoner har bygningen pantemottak, personal- og kontorlokaler for Selvers ansatte og lagerlokaler. Tomten har kundeparkering for busser, personbiler og sykler, vognoppstillinger og egne parkeringsplasser for personal og besøkende. Bygningen har en enkel og funksjonell løsning som gir det moderne kjøpesenteret karakter. Av fargetonene farmheves Selvers egne glade gule og røde toner gjennom overflatebehandlingene av materialene og i de store lysreklamene.

Tekniske spesifikasjoner:
Grunnflate: 16017 m²
Nettoareal: 2 386 m²
Etasjer: 2
Prosjekteringsår: 2011