Om selskapet

Sirkel & Mall er et av Estlands ledende prosjekteringsforetak. Ved vårt byrå arbeider 42 profesjonelle ingeniører som med sine innovative og funksjonelle løsninger skaper helhetlige prosjekter. Som hovedprosjekterende dekker vi hele utviklingssyklusen for oppdragsgiver, fra undersøkelser og planlegging helt fram til arbeidstegninger. Vårt tjenesteportefølje er omfattende – fra leilighetskomplekser til industriområder.

Vi prosjekterer i Estland, Norge, Finland og Sverige – i løpet av 10 år har vi skapt over 600 prosjekter. Ved prosjektering av arkitektur, konstruksjon og de ulike fagdelene benytter vi BIM-programvare, og gir dermed kontorbygg og forretningslokaler helhetlige løsninger og setter i funksjon selv de mest komplekse produksjonsstasjoner.

Ved daglig bruk av BIM-programvare har prosjektene en automatisk samsvars-/feilkontroll som muliggjør feilfrie prosjekter og en svært nøyaktig beregning av bygningsvolumene. I tillegg har vi også blant Estlands prosjekteringsforetak den største erfaringen med prosjektering av energibesparende bygg.

Visjon

Sirkel & Mall OÜ er innen 2020 en internasjonalt aktiv innovativ markedsleder innen prosjektering i Estland.

Misjon

Et bedre livsmiljø

Verdier

Våre grunnverdier er grunnlaget for hvordan vi utfører vårt arbeid:

Kvalitet – Ved å søke de beste mulige løsningene kommer vi fram til et resultat som både vi selv og kunden er tilfreds med. Kunden skal kjenne at prosjektet er gjennomgående løst og ønske å samarbeide med oss også i framtiden.

Pålitelighet – for Sirkel & Mall er pålitelighet å holde det vi lover og overholde prosjektenes frister.

Profesjonalitet – for Sirkel & Mall OÜ kommer profesjonalitet til uttrykk i holdninger, adferd og i våre fagkunnskaper, som vi anvender for å løse den tildelte oppgaven på best mulig måte.

Innovativitet – Sirkel & Mall OÜ benytter oppfinnsomme og moderne løsninger i arbeidet.

40+ fagspesialister