Ahtme topp- og reservekjelehuskompleks

Author:Veiko Tein

Completed:2010

Bygningen er prosjektert som en moderne produksjons- og kontorbygning, med mange rom med spesialfunksjoner. Produksjonsbygget med kontorlokaler ligger i Ida-Virumaa fylke, tomteadresse Ritsika tn 1. Bygningen er todelt: i første etasje (og delvis andre) ligger produksjonsdelen, og i andre etasje kontorlokalene.

I første etasje er vannforbehandlingsrom, pumperom, kjelerom og tavlerom, traforom og høyspentrom. Med egen inngang er det et uoppvarmet saltbeholderrom.

I andre etasje ligger kontorlokaler, møterom, hvilerom og WC-anlegg samt garderober og vaskerom. I tillegg er det også lager og operatørrom. Fra kontorlokalene er det også adkomst til servicearealene i andre etasje.

Bygningen har flatt tak. Fasaden har et mangfoldig preg, med stål i antrasittgrå og ildrøde farger på sandwich-elementer. Dørene og vinduene er plassert etter et bestemt system, med mørkegrå farge. I tillegg får fasaden særpreg fra de mørkegrå nedløpsrørene for regnvann.

Interiørarkitekturen er enkel og praktisk. Material- og fargeløsningene er karakteristiske for kontorlokaler. Særlig oppmerksomhet er viet belysning og akustikk i lokalene.

Tekniske spesifikasjoner:
Tomteareal/bruksformål: 158113 m²
Grunnflate: 1571,3 m²
Bebyggelsesprosent: 1 %
Antall parkeringsplasser: 39
Bygningens brannglass: TP1
Bebygd areal: 295 m²