Interiørarkitektur

Til grunn for et interiørarkitektprosjekt ligger arkitektprosjektet og/eller eksisterende bygg/romløsning. Formålet med interiørarkitektur er å skape en helhetlig løsning for interiørutformingen. En helhetlig løsning omfatter utarbeidelse av de ulike rommenes behov for møbel-, farge- og materialløsninger. Interiørløsningen henger sammen med hva som passer sammen og hvilke ønsker oppdragsgiver har med hensyn til materialer og romløsninger.

Interiørarkitektprosjektet utformes av en arkitekt/interiørarkitekt i samarbeid med kunden og ingeniører for andre fag.

Prosjekteringstiden avhenger av bygningens og rommenes størrelse og samarbeidet med andre interessenter.

Prosjektering av bygninger

Arkitektur

Interiørarkitektur

Konstruksjoner

Varme og ventilasjon

Vann og sanitær

Strøm, svakstrøm og automasjon

KUN DE BESTE LØSNINGENE

Over ti års erfaring med realisering av selv de mest ambisiøse kunders ideer.