Utarbeidelse av detaljplan

Til grunn for utarbeidelse av en detaljplan ligger planloven. Formålet med en detaljplan/reguleringsplan er først og fremst å realisere arealplanen og gi planarealet en helhetlig romlig løsning. Detaljplanens rolle er å fastsette nøyaktig hvordan en eller flere tomter brukes, om og på hvilke vilkår det er tillatt å oppføre bygninger på tomten. Detaljplanen utformes av planleggeren i samarbeid med kommunen, eierne av tekniske kommunikasjonsnett og interessenter. Tid for utforming av en detaljplan fra den påbegynnes til den er i kraft avhenger av planarealets størrelse, beliggenhet, kommunens saksbehandlingskapasitet samt samarbeidet med andre interessenter.

For å lage en detaljplan trengs en digital geodetisk grunnlagsplan i målestokk 1:500.

Miljø

Situasjonsplaner

Detaljplaner

Landskapsarkitektur

Fornybare energiløsninger

Energianalyser

KUN DE BESTE LØSNINGENE

Over ti års erfaring med realisering av selv de mest ambisiøse kunders ideer.