Arkitektur

Til grunn for et arkitektprosjekt ligger byggelovgivning, standarder og normer. Formålet med arkitektur er å skape en helhetlig løsning for bygget eller anlegget. En helhetlig løsning omfatter plasseringen av rommene, sammenhengen mellom dem og interiørdesign samt bygningens visuelle utvendige utseende. Den utvendige løsningen henger sammen med hvordan det passer inn i omgivelsene, oppdragsgivers ønske med hensyn til materiale og hva som er tillatt og hvilke restriksjoner som finnes for tomten/eiendommen.

Arkitektprosjektet utformes av en arkitekt i samarbeid med kunden, ingeniører for andre fag samt lokale myndigheter.

Tiden fra påbegynt prosjektering fram til for eksempel byggetillatelse avhenger av bygningens og eiendommens størrelse, beliggenhet, kommunens saksbehandlingskapasitet samt samarbeidet med andre interessenter.

For å lage et prosjekt trengs en digital geodetisk grunnlagsplan i målestokk 1:500 samt vilkårene som stilles for eiendommen.

Prosjektering av bygninger

Arkitektur

Interiørarkitektur

Konstruksjoner

Varme og ventilasjon

Vann og sanitær

Strøm, svakstrøm og automasjon

KUN DE BESTE LØSNINGENE

Over ti års erfaring med realisering av selv de mest ambisiøse kunders ideer.