Rakvere vocational school training base

Author:Erkki Tikk

Completed:2008

Project type:Public buildings

Projekteeritavateks hooneteks on rekonstrueeritav praktikabaas ja endine õmblustöökoja hoone ning praktikabaasi juurdeehitus.

Projektiga anti lahendus Rakvere Ametikooli praktikabaasi rekonstrueerimisele ning selle juurdeehitusele. Samuti anti asendiplaaniline paiknemine krundil, katendid ning tehnovõrkude lahendus. Projekt kujutab endast esimest etappi Rakvere ametikooli kaasajastamisel, lähtuvalt sellest on asendiplaaniliselt käsitletud eelkõige olemasolevat praktikabaasi ning selle juurdeehitust vahetult ümbritsevat osa. Projekt arvestas praktikabaasi külge blokeeritud olemasoleva koolihoone arhitektuuri ning perspektiivsete arengutega.

Tehnilised näitajad:
Hoone suletud netopind: 3969,9 m²
sh. juurdeehitus: 1322,2 m²
Korruste arv (min/max): 1 / 2
Hoone suletud brutopind: 4578,4 m²
sh. juurdeehitus: 1610,5 m²