Konstruktsioonid

Konstruktsiooni osa projekteerimisega alustatakse, kui on olemas arhitektuurne projekt vähemalt eelprojekti mahus ning tellijapoolne lähteülesanne, kus on loetletud põhitingimused konstruktsioonidele ja andmed ehitise alla jääva pinnase kohta. Projekteerimisel lähtutakse ehitusseadustikust, vastava ala normidest ja standarditest ning heast ehitustavast.

Suuremahuliste ja keeruliste tööde tegemiseks kasutatakse mudelprojekteerimist (BIM), nii laabub arhitekti, konstruktori ning teiste erialade inseneride koostöö palju ladusamalt. Arvutustes kasutatakse paljude väikeste arvutusprogrammide kõrval ka suurte ja ruumiliste konstruktsioonide arvutamiseks väljatöötatud programmi Autodesk Robot Structural Analysis Proffesional. Programmidega töötavad pädevad insenerid, kes suudavad sellele ette valmistada õiged lähteandmed ja ka aru saada, kui tulemus on inseneeria mõistes ebaloogiline.

Hoonete projekteerimine

Arhitektuur

Sisearhitektuur

Konstruktsioonid

Küte ja ventilatsioon

Vesi ja kanalisatsioon

Elekter, nõrkvool ja automaatika