BIM (Building Information Modeling)

Sirkel&Mall OÜ paneb rõhku BIM-ile ja BIM (mudelprojekteerimise) tehnoloogial põhineva projekteerimistarkvara REVITi kasutamisele.

BIM (Building Information Model) ehk teisiõnu hoone infomudel on kontseptsioon, kus projekteerimine matkib täielikult ehitust, kus kõik projekteeritavad elemendid on õigete gabariitidega ja lisaks mõõtmetele sisaldavad ka mitmesugust vajalikku infot (materjal, soojapidavus jne). BIM tehnoloogiat kasutades teostatakse koondmudeli automaatset veakontrolli, mis laseb olla kindel, et projektist on eemaldatud kõik vead, mis puudutavad geomeetriat (konstruktsioonide kattuvused, tehnosüsteemide omavahelised ristumised jne). Veakontroll teostatakse eritarkvara abil. Sirkel & Mall OÜ kasutab selleks SOLIBRI nimelist tarkvara. Sama tarkvaraga on võimalik tellijal oma hoonet lihtsalt analüüsida vaadeldes infomudelit kolmemõõtmelisena.

Hoonete projekteerimine

Arhitektuur

Sisearhitektuur

Konstruktsioonid

Küte ja ventilatsioon

Vesi ja kanalisatsioon

Elekter, nõrkvool ja automaatika