Asendiplaan

Asendiplaani  koostamise aluseks on geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 ja kinnistule esitatavatest tingimustest.

Asendiplaani koostamise eesmärk on anda kinnistule terviklahendus. Terviklahendus hõlmab endas parkimise, liikumisteede, haljastuse, manööverdamisalade, heakorra omavaheliste seoste väljatöötamist.

Keskkond

Asendiplaanid

Detailplaneeringud

Maastikuarhitektuur

Taastuvenergia lahendused

Energiaanalüüsid

Facebook
Instagram
LinkedIn