Arhitektuur

Arhitektuurse projekti  koostamise aluseks on ehituseadustik, standardid ja normid. Arhitektuuri eesmärk on hoone või rajatise terviklahenduse loomine. Terviklahendus hõlmab endas ruumide paiknemist, omavahelisi seoseid ja sisekujunduslikku poolt ning  hoone visuaalset välisilmet. Välisilme lahendus on seotud sellega, et kuidas ta sobitub ümbritsevasse keskkonda, mis on tellija soov materjalide kohapealt ning mida näeb ette krundi/kinnistu kitsendused/ettekirjutused.

Arhitektuurse projekti koostab arhitekt koostöös, tellijaga, teiste osade inseneridega ning koostöös kohaliku omavalitsusega.

Projekti koostamise aeg alustamisest kuni näiteks ehitusloani sõltub hoone ja kinnistu suurusest, asukohast, kohaliku omavalitsuse haldussuutlikkusest ja koostööst teiste huvitatud isikutega.

Projekti koostamiseks on vajalik digitaalne geodeetiline alusplaan täpsusega 1:500 ja kinnistule esitatavatest tingimustest.

Hoonete projekteerimine

Arhitektuur

Sisearhitektuur

Konstruktsioonid

Küte ja ventilatsioon

Vesi ja kanalisatsioon

Elekter, nõrkvool ja automaatika